Jak nás podpořit

Jak můžete přispět anebo pomoci?

Považujete-li naši činnost za prospěšnou a užitečnou, náš tým za efektivní a kvalitní - můžete nás rovněž podpořit a přispět tím ke zvýšení jistoty kontinuálního poskytování služeb anebo k jejich zkvalitnění.

  • Naše profesionální činnost (mzdy, provozní náklady, realizace programů a akcí) je obvykle rok od roku závislá na grantech, dotacích a darech a ne všechny jsou pravidelně vyhlašovány a většinou je jejich obdržení předem nejisté (konkuruje s ostatními organizacemi a programy).
  • Každoročně proto podáváme několik projektových záměrů na různě vyhlašované programy EU, vlády, krajů, měst a nadací. Považujete-li právě naši činnost za prospěšnou a užitečnou, náš tým za efektivní a kvalitní - můžete nás rovněž podpořit a přispět tím ke zvýšení jistoty kontinuálního poskytování služeb anebo k jejich zkvalitnění. Pomoct můžete různým způsobem:


a) Finančně.

b) Poskytnutím věcného daru (např.: kancelářského zboží, IT vybavení,  nábytku aj.).

c) Dobrovolnou prací (doučováním dětí i dospělých, přímou asistencí při práci a realizací akcí, tvorbou informačních databází, administrativní výpomocí, poskytováním IT servisu a služeb aj.).

d) Jinou službou (poskytnutím zkušeností, know-how, Vaší odborné dovednosti, podporou PR a prezentace Komunitního centra Chánov, školením na různá témata aj.).

Děkujeme Vám! Věříme, že budete s našimi službami a jejich kvalitou spokojeni. Můžete se přijít kdykoli osobně přesvědčit a prohlédnout si naši práci i náš pracovní tým v akci – naše činnost je proaktivní, profesionální a plně transparentní.  

  • Každý přispěvatel a dobrovolník obdrží výroční zprávu Komunitního centra Chánov.
  • Chcete-li být průběžně informování o aktivitách Komunitního centra Chánov  a případně se do nich i zapojit, stačí, když se e-mailem  na nás obrátíte.

Pro ty, co nás chtějí podpořit finančně:

Název držitele účtu: „Komunitní centrum Chánov“ o.s.,

Číslo účtu: 78-5633060217
Kód banky: 0100
Banka: Komerční banka, a.s., pobočka Most

V případě daru v měně Euro poukazujte na účet:

Číslo účtu: 78-5633060217

Kód banky: 0100

Banka: Komerční banka, a.s., pobočka Most

Možnosti platby:

1. Vyplněním jednorázového nebo trvalého příkazu ve své bance, číslo účtu 78-5633060217/0100  a jako variabilní symbol uveďte datum narození (pokud chcete dar uplatnit ke snížení svého daňového základu).

Pokud dar uplatnit nechcete, stačí jako variabilní symbol uvést 8888.

2. Vyplněním poštovní poukázky typu A na Vaší poště. Údaje se zadávají jako na příkazu bance a navíc se jen napíše adresa majitele účtu: Komunitní centrum Chánov.

Od základu daně lze odečíst níže uvedené položky:

1. Fyzické osoby - hodnotu darů na veřejně prospěšné účely a dary politickým stranám a hnutím, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně.

2.  Právnické osoby - hodnotu darů podle § 34 zákona o daních z příjmů, pokud jejich výše za rok činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5 % ze základu daně.

Přispět je možné:

a) Na celé Komunitní centrum Chánov a jeho chod.
b) Na některý z programů a projektů (např. společenské a sportovní aktivity, terénní sociální práce apod.).
c) Na konkrétní akci.