Partnerství

logo název
Město Most - Komunitní plánování sociálních služeb města Most
Ministerstvo vnitra ČR
Probační a mediační služba ČR
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách
Policie ČR
SP Černý Most, s.r.o.
  www.oxi.cz