Projekt "Naše písně a tance" 2011

Název projektu: "Naše písně a tance" 2011

Anotace projektu:

Vytvářet a posilovat vztah dětí a mladých lidí k romské kultuře v její tradiční formě. Motivovat je k přirozenému sebevyjádření, vést je k pravidelnému a aktivnímu projevu. Vytvářet prostor pro rozvoj dětí s důrazem na jejich vzdělávání. Prezentovat romskou kulturu široké veřejnosti.

Popis projektu:

Realizací projektu chceme pokračovat v rozvoji a udržování romské kultury v její tradiční formě. Navazujeme na předchozí podobné projekty realizované již od roku 2002, které byly finančně podpořeny Ministerstvem Kultury ČR, Statutárním městem Most a soukromými subjekty.

Cíle projektu:

  • Vyhledávat a podporovat talentované děti a mládež z romské komunity v Chánově.
  • Vytvářet a posilovat vztah dětí a mladých lidí k romské kultuře, která je nejvíce zastoupena v našich písních a tancích.
  • Vést děti a mládež k uvědomování si svých tradic a kultury.
  • Motivovat je k přirozenému sebevyjádření, vést je k pravidelnému a aktivnímu projevu.
  • Prezentovat romskou kulturu široké veřejnosti.
  • Vytvářet prostor pro  rozvoj dětí  s důrazem na jejich  vzdělávání.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu od roku 2002 tvoří; děti a mládež mosteckého sídliště Chánov. Nedílnou součástí závěrečné fáze projektu jsou i další děti a mládež z dalších měst ČR (např.: Most, Teplice, Ústí nad Labem, Chomutov, Lovosice, Roudnice nad Labem, Praha, Cheb).

Klíčové aktivity projektu:

  • Pravidelná činnost – zkoušky, vystoupení, hudební setkávání, doučování, a další vzdělávání.
  • Realizace koncertů a účast na přehlídkách organizovaných jinými subjekty během roku.
  • Jednorázová akce – soutěžní přehlídka romských písní a tanců.
NáhledPřílohaVelikost
Projekt Naše písně a tance - fotografie2.11 MB